top of page

הדרכת ההורים מיועדת להורים אשר נתקלים בקושי הנוגע להורות שלהם וזקוקים לייעוץ והדרכה בנושא, וכן לליווי ותמיכה כהורים לילדים.

הדרכת ההורים נועדה לסייע להם להבין את הצרכים הרגשיים, החברתיים וההתנהגותיים של ילדיהם כמו גם את השפעתם על מערכות היחסים בתוך המשפחה.

הדרכת ההורים מספקת ידע וכלים להורים, ומסייעת להורים להבין את עצמם, את ילדיהם ואת מערכות היחסים ביניהם טוב יותר.

bottom of page