top of page

בני נוער נמצאים בשלב הביניים שבין ילדות לבגרות, ועסוקים רבות בגיבוש זהותם העצמית.

הטיפול בבני נוער משלב שיחות, טיפול באמנות וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי על מנת להתחבר לעולמו של המתבגר ולעזור לו למצוא את עצמו בשנים המבלבלות והמטלטלות שבין ילדות לבגרות.

הטיפול במתבגר מלווה בהדרכת הורים כדי לסייע להורים להתמודד עם ההורות שלהם לילד בגיל התבגרות.

bottom of page