ההדרכה מיועדת למטפלים רגשיים, מטפלים בהבעה ויצירה, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, והיא נועדה ללוות אותם בדרכם המקצועית.

ההדרכה עוזרת למטפלים לגבש את זהותם המקצועית ולהבין טוב יותר את עצמם ואת המטופלים שלהם, וכן ליצור קישורים בין תיאוריה לפרקטיקה.

ההדרכה מתבצעת מתוך מקום מאפשר, מקבל ותומך אך גם מצמיח ומגדל.

 

ניתן לקבל הדרכה גם בזום.